U bent hier

Veelgestelde vragen

Als u de antwoorden die u zoekt niet vindt, aarzel dan niet om de rubriek "Verkooppunten" te raadplegen om erachter te komen welke winkels u informatie kunnen geven over het Diagral-aanbod.

WAT TE DOEN INDIEN ?

1. Vragen over het plaatsen van uw systeem
2. Vragen over het gebruik van uw systeem
3. Vragen over het onderhoud en de interventie op uw systeem
4. De batterijvervanging
 

1. Vragen over het plaatsen van uw systeem

Ik kan de garantielabels niet los krijgen van de verpakkingsdozen.
De garantielabels bevinden zich binnenin de toestellen.

Ik heb mijn bewegingsdetector bevestigd en deze knippert.
Verifieer of de zelfbeveiligingspen in de juiste stand staat voor de gekozen bevestiging. Indien u voor een vlakke bevestiging of een bevestiging in een hoek opteert, verifieer dan of de zelfbeveiligingspen goed tegen de muur is gedrukt; we raden u evenwel een bevestiging op een kogelscharnier aan.

Ik zou een reeds aangeleerde detector willen identificeren.
De testtoets ingedrukt houden tot de centrale het volgende meedeelt: “bip, detector X, groep Y, onmiddellijk (of vertraagd)”. De centrale moet hiervoor verplicht in installatie- of testmodus staan.

Ik heb me vergist bij het toekennen van een detector en ik wens dit te veranderen.
Het toekennen van een reeds aangeleerde detector, tijdens het aanleren van de toestellen, kan via het toetsenbord van de centrale gewijzigd worden:
- groep 1 tot 4,
- soort inschakeling (onmiddellijk of vertraagd)
Om de toekenning van de detector te wijzigen, druk de volgende sequentie:
*60* n° van de detector* Groep 1 tot 4* 0 onmiddellijk of 1 vertraagd**

Ik beschik over een telefoonkiezer en wens me aan te sluiten op het ADSL-netwerk; welke voorzorgen moet ik nemen?
Gezien het huidige telefonische marktaanbod, is enkel een klassieke RTC-lijn, waarop de telefoonkiezer als eerste wordt verbonden, de beste garantie voor een correcte transmissie van de alarmberichten.

Met een ADSL-uitrusting en/of een alternatieve operator, is het noodzakelijk aan het begin van de klassieke RTC-lijn een hoofdsplitter te plaatsen die er voor zorgt dat de telefoonkiezer (als eerste op de lijn geplaatst) steeds prioritair blijft en de alarmberichten in de beste omstandigheden zal doorzenden.

Gebruik van de PSTN-telefoonzender (voor privégesprekken) afhankelijk van het type telefoonabonnement

1 • Gedeeltelijke ontkoppeling (abonnement op het spraaktelefonienetwerk met behoud van de gevestigde exploitant). Correcte werking op voorwaarde dat een masterfilter correct is geïnstalleerd (of een eenvoudig filter op het enige stopcontact in huis).2 • Totale ontkoppeling (abonnement op het spraaktelefonienetwerk met de bestaande operator verwijderd). Risico van niet-werking in geval van: stroomuitval, verlies van ADSL-synchronisatie, signalen gegenereerd door de black box (1) die niet voldoen aan die van het spraaktelefonienetwerk bij de gevestigde operator.(1) Freebox, Neufbox ...

ADVIES DIAGRAL voor een optimale werking bij volledige ontkoppeling: de Diagral GSM-telefoonzender.

Ik heb de installatie beëindigd. Alles is goed verlopen in installatiemodus maar de centrale schakelt zich niet in wanneer ik een reële test doorvoer.
- U moet eerst de centrale in gebruiksmodus zetten. Druk hiervoor op het toetsenbord de hoofdtoegangscode #1##
- Om een reële inbraaktest door te voeren, moet u eerst de ruimte waar de detector zich bevindt, verlaten; het systeem op “totale beveiliging” zetten; 2 minuten buiten de beveiligde zone wachten en vervolgens in de ruimte binnentreden.

Wanneer ik mijn alarmsysteem inschakel, signaleert de centrale me een storing of een opengebleven toegang, waardoor de centrale niet in werking treedt.
In fabrieksconfiguratie blokkeert de centrale de systeeminschakeling bij een storing of een opengebleven toegang. Deze fabrieksconfiguratie (parameter n°45) kan gewijzigd worden (zie: installatiegids en gebruiksaanwijzing van uw alarmsysteem).

Ik heb een telefoonkiezer geïnstalleerd, maar bij een inbraaksimulatie belt hij mijn correspondenten niet op.
Wanneer de centrale in werking treedt, zal ze de informatie naar de telefoonkiezer doorsturen. Deze zal dan het telefoonnummer van de eerste correspondent vormen. U mag de centrale niet onmiddellijk uitschakelen, anders onderbreekt u ook de telefooncommunicatie. De centrale zal zich automatisch na de geprogrammeerde beltijd uitschakelen.
De informatieoverdracht op de externe sirene verschilt van de berichten op de centrale.
De informatieoverdracht op de sirene gebeurt via geluidsbips en/of lichtsignalen.

Ik heb de overdracht van leren op de buitensirene gevalideerd, maar het herhaalt niet wat het bedieningspaneel zegt.  
De overdracht van het leren naar de sirene gebeurt in de vorm van piepjes en / of lichtsignalen.

 

2. Vragen over het gebruik van uw systeem

Kan ik de geheime toegangscode van mijn besturingstoetsenbord wijzigen?
U kunt de geheime toegangscode zo vaak wijzigen als u wenst.
De wijziging van de hoofdtoegangscode kan in de 3 werkingsmodi gebeuren: installatie-, test- of gebruiksmodus.
Om de hoofdtoegangscode te wijzigen vorm:
De hoofdtoegangscode *50* nieuwe toegangscode* nieuwe toegangscode **
Telkens wanneer ik mijn alarm in- of uitschakel, geeft de externe sirene 3 korte bips en knippert ze 3 maal.
De sirene signaleert een voedingsprobleem. De centrale bevestigt vocaal deze storing.

Elke keer ik mijn alarm activeer of deactiveer, laat mijn buitensirene een reeks van 3 korte bips en 3 lichtflitsen horen.
Het meldt een storing in de stroomvoorziening. De centrale bevestigt deze storing vocaal.

Mijn buur, naar wie de telefoonkiezer de alarmberichten doorzond, is verhuisd. Hoe kan ik zijn telefoonnummer wijzigen?
Het volstaat de telefoonkiezer in installatiemodus te zetten en het nieuwe telefoonnummer in de geheugens 81, 82 of 83 opnieuw te programmeren (zie: plaatsingsgids van uw telefoonkiezer).

Wanneer de telefoonkiezer me opbelt, kan ik dan mijn centrale op afstand uitschakelen?
Na bevestiging van de oproep moet u uw telefoonkiezer opnieuw opbellen; indien u over een telefonisch antwoordapparaat beschikt, pas dan de procedure van de twee opeenvolgende oproepen toe; ga dan naar de besturing op afstand waardoor u uw systeem kunt besturen.

Mijn touch-bediening DIAF44ACX duidt aan dat de batterij leeg is.
Vergrendel de bediening op haar basis, wacht op de bip die aangeeft dat het contact correct is. De Li-ion batterij zal nu opgeladen worden.
 

3. Vragen over het onderhoud en de interventie op uw systeem

Ik moet mijn batterijen van mijn installatie vervangen. Welk type en hoeveel batterijen zijn nodig?
Voor de alarmcentrale:
- DIAG90AGB: 3 alkalinebatterijen LR20-1,5V
Voor de telefoonkiezers:
- DIAG52AAX: 2 alkalinebatterijen LR20 – 1,5V
- DIAG53AAX: 2 alkalinebatterijen LR20 – 1,5V + 1 lithiumbatterij 908-21X
Voor de externe sirenes:
- DIAG50AAX: 4 alkalinebatterijen LR20 – 1,5V
Voor de detectors (opening, glasbreuk, beweging, rolluik…) : 2 alkalinebatterijen LR03 – 1,5V
Voor het toetsenbord met badgelezer DIAG45ACX: 4 alkalinebatterijen LR03 – 1,5V
Voor de multifunctionele touch-bediening DIAG44ACX: 2 alkalinebatterijen 1,5V type LR20 + Li-ion batterij
Voor de afstandsbedieningen:
- DIAG41ACK en DIAG42ACK: 2 lithiumbatterijen 3V, type CR2016

Mijn telefoonkiezer belt mijn correspondenten op zonder een inschakeling van de sirenes.
De telefoonkiezer zendt de berichten van een storing (voeding, radioverbinding) of van een huishoudelijke beveiliging (overstroming, vorstdetectie, stroomonderbreking…) door.
Raadpleeg het incidentengeheugen van de centrale om de oorzaak van de oproep te kennen. Druk hiervoor op het toetsenbord:
Hoofdtoegangscode #10##
1 voor volgend incident
2 voor herhaling van het incident
0 om de raadpleging te beëindigen

Mijn systeem treedt in werking wanneer het uitgeschakeld is.
Raadpleeg het incidentenjournaal van de centrale om de oorzaak van de inwerkingtreding te kennen. Druk hiervoor op het toetsenbord:
Hoofdtoegangscode #10##
1 voor volgend incident
2 voor herhaling van het incident
0 om de raadpleging te beëindigen

Ik ben de code van mijn alarm verloren, hoe de oude code wijzigen?

Kan ik een e-ONE DIAG56AAX alarm-/aanstuurbox DIAG56AAX op mijn Diagral alarmcentrale installeren?
Deze alarm-/aanstuurbox werkt alleen met de centrale DIAG91AGB, versies vóór deze centrale zijn niet compatibel met dit product. Als u een bestaande installatie heeft met een DIAG90AGB-centrale, kunt u uw centrale vervangen door een DIAG91AGB, de andere producten in uw installatie blijven compatibel met uw nieuwe centrale. Voer een manuele programmering van uw producten uit op uw nieuwe centrale en installeer en programmeer vervolgens uw e-ONE  alarm-/aanstuurbox DIAG56AAX. Uw oude producten kunnen niet via de interne QR-code worden geprogrammeerd.

Ik heb net een e-ONE alarm-/aanstuurbox DIAG56AAX gekocht, moet ik opnieuw beginnen met de volledige programmering van mijn alarmsysteem?
Gelukkig niet, volg gewoon de instructies hieronder en uw programmering duurt 4 tot 5 minuten.
1. Pak de producten uit en leg ze op een tafel.
2. Download de Diagral e-one applicatie op uw smartphone.
3. Maak uw myDiagral-klantenaccount aan vanuit de applicatie.
4. Open de e-One applicatie op uw smartphone en volg de instructies door de QR-code van uw e-One box te scannen en vervolgens de QR-code van uw DIAG91AGB-centrale.
5. Bevestig dan dat uw installatie voltooid is en sluit de e-One applicatie af.
6. Na 30 seconden kunt u uw e-One applicatie weer openen op uw smartphone, uw volledige programmering wordt dan geïntegreerd in uw e-One applicatie.
7. U kunt nu de naam van de groepen van uw installatie wijzigen en u kunt de verschillende detectoren van uw installatie een naam geven.

Hoe vervang ik een bestaande defecte detector door een nieuwe?
1. Zet uw alarmcentrale in installatiemodus (voer uw code in gevolgd door # 3 ##)
2. Verwijder de defecte detector uit uw installatie (zie aanvullende handleiding code 194)
3. Leer de nieuwe detector aan op uw centrale.

Al deze informatie is opgenomen in de aanvullende handleiding voor uw Diagral alarmsysteem.

Ik heb mijn installatie voltooid. Alles ging prima, maar de centrale wordt niet geactiveerd als ik een echte test doe. Waarom?
U wacht niet tot het einde van de uitgangsvertraging, of tijdens deze vertraging bent u in een ruimte gebleven die beveiligd is met een bewegingsmelder.
Om een echte inbraaktest uit te voeren, moet u eerst de ruimte verlaten waarin de te testen detector zich bevindt, het systeem volledig inschakelen en wachten op het einde van de uitgangsvertraging (aangegeven door "Aan" na 90 seconden uitgang standaard), ga dan de beveiligde ruimte binnen.

Mijn systeem schakelt in. Hoe komt dit?
Het is een inschakeling in zelfbeveiliging, storing, brand of andere.
Raadpleeg het gebeurtenislogboek door een UIT-opdracht te sturen, u hoort een spraakbericht met de reden van de alarminschakeling.

Het lampje van de bewegingsdetector blijft knipperen, wat is de reden?
• Ofwel is de detector niet op de sokkel bevestigd.
  Schroef de detector correct op zijn sokkel.
• Ofwel is de zelfbeveiligingspin niet gemonteerd of komt deze niet overeen met het montagetype.
  Plaats de zelfbeveiligingspin die overeenkomt met het type montage en controleer de installatie van de detector op de muur.

Wanneer de batterijen op de centrale zijn geïnstalleerd, knippert de rode LED snel en geeft de centrale de volgende spraakmelding:
1) Systeemtijdafwijking - probleem met een interne component van de centrale
2) Radiostoring - probleem met de radiofunctie van de centrale.
3) Spanningsstoring batterij centrale – probleem met de hoofdstroomvoorziening
Oplossingen:
1) De centrale moet worden vervangen
2) De afstand tussen de centrale en de detector is te groot, er is storing op de radiofrequentie
3) Vervang de batterijen van de centrale

De centrale meldt "zelfbeveiligingsstoring centrale" bij ontvangst van een Aan of Uit opdracht.
De zelfbeveiligingspin aan de achterkant van de centrale is niet correct geactiveerd.
Controleer:
• Of de centrale correct op het montageoppervlak is geschroefd
• De aanwezigheid van de zelfbeveiligende sluitring

Wanneer ik mijn centrale wil aanzetten met een start-commando, meldt mijn centrale“een uitgang open of een storing”, maar niet de start van het systeem. Waarom ?
De blokkering van het opstarten van het systeem is actief wanneer de centrale de fabriek verlaat.

Wilt u deze optie op de centrale desactiveren?
Zet de centrale in installatiemodus, geeft uw code in gevolgd door #3##
Kies dan altijd op het toetsenbord van de centrale  *45*0**

 

De batterijen van mijn centrale zijn vervangen, maar deze blijft "bip, spanningsstoring centrale" signaleren.
Dit betekent dat het geheugen van de centrale niet wordt gewist, verwijder alle batterijen van de centrale gedurende 2 minuten en plaats ze terug. Programmeer de datum en tijd opnieuw en keer terug naar gebruiksmodus.

Is het bij het vervangen van de batterijen van een product nodig om het leren en programmeren opnieuw uit te voeren?
Neen. Het aanleren en de programmeringen worden opgeslagen wanneer de batterijen worden vervangen.

Uw centrale “bipt” elk uur tussen 8.00 en 20.00 uur.
De centrale signaleert een batterijstoring, een storing in de telefoontransmissiemodule of de onbeschikbaarheid van een radioverbinding met een detector.
Raadpleeg het gebeurtenislogboek door een stopcommando (UIT) te sturen.

Ik heb zojuist mijn My Diagral-account aangemaakt, maar ik heb geen e-mail ontvangen ter bevestiging van mijn account, wat moet ik doen?
Stuur ons de volgende informatie:
Wat is het e-mailadres waarmee u uw account heeft aangemaakt?
Stuur ons uw volledige gegevens via de site diagral.be/Ons bereiken
We zullen deze informatie doorgeven aan de IT-afdeling van Diagral die uw account zal deblokkeren.

Samenvatting van de parameters van de centrale :

4. Batterijvervanging

U moet de batterijen van uw Diagral systeem vervangen.
Wanneer een batterijstoring optreedt, zal de centrale na een besturing het bericht “spanningsstoring toestel n°” geven.
Hierdoor kunt u de batterijen van uw alarmsysteem vervangen en vermijden dat alle alarmtoestellen in werking treden; om zo de rust van uw buurt te vrijwaren. Het is aanbevolen de volledige procedure te lezen alvorens over te gaan tot de manipulaties.
Stap 1
Schakel het systeem uit.
Stap 2
Indien u over een toetsenbord beschikt, gebruik het dan voor de stap 3; zo niet haal het deksel van de centrale weg om toegang te krijgen toe het programmeringstoetsenbord.
Stap 3
Zet het systeem in installatiemodus door op het besturingstoetsenbord of op het toetsenbord van de centrale het volgende te drukken:
Hoofdtoegangscode #3##
De centrale bevestigt vocaal de overgang naar installatiemodus via het bericht “bip, datum, uur, installatiemodus”.
Stap 4
Trek de telefoondraad van de telefoonkiezer uit de muurstekker.
Stap 5
Haal de batterijen uit de telefoonkiezer (2 alkalinebatterijen LR20 – 1,5V)
De nieuwe batterijen nog niet plaatsen.
Stap 6
Demonteer de externe sirene (en alle andere bijkomende sirenes) en neem alle batterijen weg (4 alkalinebatterijen LR20 – 1,5V).  De nieuwe batterijen nog niet plaatsen.
Stap 7
Demonteer de centrale en haal alle batterijen weg (3 alkalinebatterijen LR20-1,5V)
De nieuwe batterijen nog niet plaatsen.
Stap 8
Demonteer elke detector en haal de batterijen weg. Bevestig na 5 minuten elke detector met de nieuwe batterijen (2 alkalinebatterijen LR03- 1,5V) terug op zijn plaats.
Verifieer of het rode controlelampje van de detector bij elke druk op de testtoets brandt.
Stap 9
Vervang de batterijen van uw afstandsbedieningen (2 lithiumbatterijen type CR2016)
Stap 10
Demonteer het toetsenbord, haal de lege batterijen weg, druk op een toets van het toetsenbord om de batterijstoring op te heffen en om over te gaan tot de batterijvervanging.
Stap 11
Steek de nieuwe batterijen in de externe sirenes (4 alkalinebatterijen LR20 – 1,5V) en bevestig ze terug op hun plaats.
Stap 12
Plaats de nieuwe batterijen in de telefoonkiezer (2 alkalinebatterijen LR20-1,5V). Steek de telefoonkabe terug in het stopcontact.
Stap 13
Plaats de nieuwe batterijen in de centrale (3 alkalinebatterijen LR20-1,5V) en zet de centrale terug op haar plaats (het deksel niet terugplaatsen)
Herprogrammeer de datum en het uur. Geen enkele andere herprogrammering is nodig.
Zet het systeem in gebruiksmodus en druk het volgende op het toetsenbord van de centrale: hoofdtoegangscode#1##
De centrale bevestigt vocaal de overgang naar de gebruiksmodus via het bericht “bip, uit”.
Plaats het deksel op de centrale.
Stap 14
Realiseer een algemene werkingstest: schakel de centrale in, verlaat alle beveiligde ruimtes gedurende minstens 2 min., loop voorbij een detector en constateer de inschakeling van de alarmtoestellen.